a

menu

a

menu

Wie is verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door ondeugdelijke producten?

In onze samenleving zijn we omringd door diverse producten, van elektronica tot voedsel. Helaas kunnen deze producten ook weleens defecten vertonen die kunnen leiden tot (ernstig) letsel. Maar hoe zit het dan met de aansprakelijkheid?

Wat betekent productaansprakelijkheid
Productaansprakelijkheid is een (wettelijke) verantwoordelijkheid van fabrikanten, distributeurs en verkopers voor schade die veroorzaakt wordt door gebrekkige producten die zij op de markt brengen. Het houdt in dat deze partijen aansprakelijk kunnen worden gesteld voor letsel dat het gevolg is van het gebruik van hun producten, zelfs als ze geen schuld of nalatigheid kunnen worden verweten.

Het doel van productaansprakelijkheid is om de belangen van consumenten te beschermen en fabrikanten aan te moedigen veilige producten op de markt te brengen.

Wanneer is een product gebrekkig?
Een product is gebrekkig op het moment dat een product niet voldoet aan de redelijke verwachtingen van veiligheid die consumenten ervan mogen hebben wanneer ze een product op een normale manier gebruiken. Er zijn verschillende situaties waarin een product als gebrekkig kan worden beschouwd:

  • Ontwerp gebreken: als het ontwerp van een product gevaarlijk is;
  • Fabricagefouten: deze fouten treden op tijdens het productieproces;
  • Gebrek aan waarschuwingen of instructies: een product dat niet wordt geleverd met juiste waarschuwingen of instructies voor een veilig gebruik;
  • Onvolledige of misleidende informatie: als een product niet correct is gelabeld of als belangrijke informatie over de veiligheid ervan wordt achtergehouden;
  • Verwachtingen van de consument: als een product niet voldoet aan de redelijke verwachtingen van de veiligheid van consumenten.

Over het algemeen wordt een product als gebrekkig beschouwd als het een gevaar oplevert dat verder gaat dan wat redelijkerwijs kan worden verwacht bij normaal gebruik. 

Wie is verantwoordelijk?
De fabrikanten zijn vaak de eerste partijen die aansprakelijk worden gesteld voor letselschade veroorzaakt door een gebrekkig product. Ze hebben de plicht om ervoor te zorgen dat hun producten veilig zijn voor gebruik volgens de geldende normen.

Distributeurs en verkopers zijn niet direct betrokken bij het produceren van een product, maar ze kunnen toch aansprakelijk worden gesteld als ze gebrekkige producten op de markt hebben gebracht of nalaten consumenten goed te waarschuwen voor bekende risico’s. 

In het geval van geïmporteerde producten kunnen importeurs ook aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door gebrekkige producten.

Bewijslast
Als slachtoffer van letselschade moet je de volgende punten bewijzen:

  • Dat er sprake is van een gebrekkig product;
  • Dat je schade hebt geleden;
  • Dat de schade is ontstaan door het gebrek aan het product.

Schadevergoeding
Als de aansprakelijkheid komt vast te staan, dan heb je als slachtoffer recht op schadevergoeding.

Conclusie
Productaansprakelijkheid kan complex zijn en vereist de juiste kennis. Het is daarom raadzaam om een ervaren letselschade advocaat in te schakelen om de zaak te beoordelen en je bij te laten staan bij het verhalen van jouw schade.