a

menu

a

menu

Verkeersongeval tussen een gemotoriseerde en een ongemotoriseerde verkeersdeelnemer

In het verkeer komen verschillende soorten weggebruikers voor. Mensen in auto’s, fietsers, voetgangers, etc. Tussen deze verschillende soorten weggebruikers kunnen ongelukken gebeuren.

Blik op vlees of blik op blik?
De eerste stap is om te bepalen of het gaat om een situatie waarbij een gemotoriseerd voertuig betrokken is bij een ongeval met een ongemotoriseerd (blik op vlees) of een ongeval tussen twee gemotoriseerde voertuigen (blik op blik). Dit onderscheid is belangrijk omdat er verschillende wettelijke regelingen van toepassing kunnen zijn.

Artikel 185 Wegenverkeerswet (WVW): blik op vlees situatie
Als er sprake is van een ongeluk tussen een gemotoriseerd voertuig en een ongemotoriseerd voertuig dan geldt artikel 185 WVW. Deze regel stelt dat de gemotoriseerde bestuurder in principe aansprakelijk is voor de schade aan de ongemotoriseerde verkeersdeelnemer, tenzij er sprake is van overmacht aan de zijde van de gemotoriseerde bestuurder.

Overmacht, opzet en bewuste roekeloosheid
Overmacht wordt heel strikt beoordeeld en betekent dat de gemotoriseerde bestuurder ‘rechtens geen enkel verwijt’ kan worden gemaakt voor het ongeval. Opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de ongemotoriseerde kan ook van invloed zijn op de aansprakelijkheid.

Toepassing van de 100% en de 50% regel
Voor slachtoffers onder de 14 jaar geldt de 100% regel. Dat betekent dat de gemotoriseerde bestuurder volledige schadevergoeding moet betalen, tenzij er sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid aan de zijde van het kind. Voor slachtoffers boven de 14 jaar geldt de 50% regel, waarbij minimaal 50% van de schade voor rekening van de gemotoriseerde bestuurder komt.

Causale verdeling en billijkheidscorrectie
Bij de beoordeling van de schuldvraag en de verdeling van de schade spelen zowel de feitelijke omstandigheden als de billijkheidscorrectie een rol. Het is belangrijk om een evenwichtige afweging te maken op basis van de specifieke omstandigheden van het geval.

Het is belangrijk om op te merken dat de gemotoriseerde bestuurder de bewijslast heeft om aan te tonen dat de schade geheel of gedeeltelijk is te wijten aan de schuld van de minderjarige. Dit kan een uitdaging zijn, vooral als er geen getuigen zijn of als de omstandigheden van het ongeval niet duidelijk zijn. 

Vragen?
Ben je betrokken geraakt bij een verkeersongeval en heb je hier vragen over? Naam dan vrijblijvend contact met mij op!