a

menu

a

menu

Te late diagnose kanker

Je krijgt in het ziekenhuis de diagnose kanker. De arts vertelt vervolgens dat de kanker al uitgezaaid is en er geen verdere behandeling mogelijk is. Dit overkwam een cliënte van mij.

Wat is er gebeurd?
Mijn cliënte had een bobbeltje in haar oksel. In het ziekenhuis zijn er longfoto’s en een mammografie gemaakt. Volgens de arts zag alles er goed uit en was er geen reden tot paniek.

Een jaar later belandt ze opnieuw in het ziekenhuis; dit keer met een verdikte bijnier. De arts bekijkt het medisch dossier en komt daarin ook de longfoto’s van het vorige bezoek tegen. Daarop ziet hij plekjes. De arts vertelt mijn cliënte dat ze longkanker heeft. Dit was op de longfoto’s al te zien, maar hier is nooit iets mee gedaan.

Omdat er te lang gewacht is met behandelen is er geen kans meer op genezing. Ze overlijdt een half jaar later en laat een zoontje van 14 jaar achter.

Aansprakelijkheid
Het staat vast dat de longfoto’s niet goed bekeken zijn, en daarmee ook de fout van de arts. De aansprakelijkheid is geen discussie.

Gevolgen
De diagnose was te laat gesteld, waardoor de artsen niets meer konden doen.

Wat als de diagnose longkanker in een eerder stadium was gesteld? Dit is een vraag die een medisch deskundige kan beantwoorden.

De medisch deskundige maakt hiervoor een inschatting van de situatie bij een tijdige diagnose. Dat doet hij aan de hand van het medisch dossier en de beschikbare gegevens over longkanker. Deze uitkomst is belangrijk voor het bepalen van de hoogte van de schade. Dit is een inschatting: Ieder mens is anders. We zullen nooit weten hoe het gelopen was als de diagnose wel tijdig was gesteld. 

In dit geval is uit het onderzoek gebleken dat de kans redelijk groot was dat mijn cliënte ook bij een tijdige diagnose was overleden. De schade viel hierdoor lager uit dan we in eerste instantie hadden verwacht.

Vragen?
Heb je vragen over deze blog? Bel, mail of app mij dan.