a

menu

a

menu

Slachtoffer van letselschade? Alleen het aansprakelijk stellen van de andere partij is niet voldoende!

Geen een letselschade is hetzelfde. Dat is logisch, want je hebt met mensen te maken en mensen zijn nu eenmaal niet allemaal hetzelfde. Dus iedere letselschadezaak is anders, maar in de meeste zaken moeten wel dezelfde stappen worden genomen.

Stap 1: kennismakingsgesprek
Bij LEV Letselschade begint iedere zaak met een gratis kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek vertel je mij wat jou is overkomen. Vaak kan ik tijdens het kennismakingsgesprek al de haalbaarheid van jouw zaak beoordelen. Met de haalbaarheid bedoel ik dat ik kan inschatten of ik verwacht dat de andere partij jouw schade moet betalen. Als ik tijdens het intakegesprek de haalbaarheid niet kan beoordelen, dan zal ik jou vertellen welke aanvullende informatie ik nog nodig heb.

Stap 2: aansprakelijk stellen
Als ik tot de conclusie kom dat je een haalbare zaak hebt, dan zal ik eerst de andere partij aansprakelijk stellen. Pas als de aansprakelijkheid vaststaat, komt jouw schade voor vergoeding in aanmerking.

Stap 3: in kaart brengen letsel en schade
Als de aansprakelijkheid door de andere partij is erkend, dan breng ik jouw schade in kaart. We gaan dan kijken welke kosten je tot aan dat moment al hebt gemaakt. Hierbij kan je denken aan reiskosten die je hebt gemaakt door het ongeluk, extra ziektekosten die je hebt moeten betalen, minder salaris dat jij ontvangt doordat je minder kan werken, hulp bij het huishouden, smartengeld, etc. Voor deze kosten vraag ik een voorschot aan de aansprakelijke partij. Zodat de kosten zijn gedekt en je niet in de financiële problemen komt. Na een paar maanden doe ik dat opnieuw en na nog een paar maanden weer opnieuw. Net zo lang totdat we op het punt komen dat we jouw zaak kunnen regelen.

Daarnaast moeten we jouw medische situatie in kaart brengen. Hiervoor vraag ik medische informatie op bij alle artsen die jij vanaf het ongeluk hebt gezien. De medische informatie stuur ik door aan mijn medisch adviseur. Mijn medisch adviseur bekijkt de medische informatie en legt in begrijpelijke taal uit wat er in de medische informatie staat. Verder geeft mijn medisch adviseur aan hoe lang jouw herstel naar verwachting zal duren en geeft hij advies. De medisch adviseur van de aansprakelijke partij ontvangt ook deze informatie. Ook dit gebeurt iedere paar maanden opnieuw.

Ik zal ook samen met jou kijken wat je verder nog nodig hebt. Dus hoe we de situatie voor jou dragelijker kunnen maken. In sommige gevallen moet er huishoudelijke hulp worden ingeschakeld, of er moeten aanpassingen in jouw woning worden gedaan, of er moet een arbeidsdeskundige worden ingeschakeld om jou te helpen weer aan het werk te gaan.

Stap 4: medische eindsituatie afwachten
Eigenlijk wordt er bijna altijd gewacht tot dat er sprake is van een medische eindsituatie. Een medische eindsituatie betekent dat jij klachtenvrij bent of dat er geen verbetering van jouw klachten meer wordt verwacht. Als je klachtenvrij bent, dan brengen we de totale schade in kaart. Hierover zal ik onderhandelen met de aansprakelijke partij. Hierna kan het dossier wordt gesloten.

Stap 5: Expertisetraject
Als je niet klachtenvrij bent, dan wordt er in de meeste gevallen een expertisetraject opgestart. Tijdens een expertisetraject worden een of meer onafhankelijke medische deskundigen ingeschakeld. Deze deskundigen beoordelen jouw klachten en brengen de mogelijke toekomstige risico’s in kaart.

Stap 6: Dossier regelen
Na het afronden van het expertisetraject kan de zaak meestal worden afgewikkeld. Hiervoor breng ik de totale schade, inclusief toekomstige schade, in beeld. Vervolgens zal ik met de aansprakelijke partij onderhandelen over een eindregeling. Als we overeenstemming kunnen bereiken over de totale schadevergoeding, dan kunnen we daarna jouw dossier sluiten. 

Vragen?
Hierboven heb ik een korte uitleg gegeven over de verschillende stappen. Uiteraard beoordeel ik per zaak of er nog andere stappen moeten worden genomen. Heb je vragen over de stappen in een letselschadezaak, dan kan je mij bellen of mailen.