a

menu

a

menu

Ongeluk tussen twee kinderen

Davy zit op school met Thomas. Tegen het einde van de schooldag bukt Davy om een pen van de grond te pakken. Op het moment dat Davy bukt, geeft Thomas hem een harde duw tegen zijn achterhoofd. Davy komt daardoor met zijn tanden op een stand terecht en breekt een paar tanden.

Wie moet de schade vergoeden? Thomas? Zijn ouders? Om dit te bepalen is de leeftijd van Thomas van belang. 

Jonger dan 14 jaar
Stel Thomas is jonger dan 14 jaar. Hij hoeft de schade niet zelf te betalen, maar zijn ouders mogelijk wel. Dat moet als Thomas opzettelijk heeft gehandeld. Daar is in dit geval sprake van. Thomas had Davy geen harde duw mogen geven. Zijn ouders moeten de schade vergoeden.

14 of 15 jaar
Het uitgangspunt bij 14 of 15 jaar is dat Thomas zelf de schade moet betalen, maar in sommige gevallen ook zijn ouders. Zijn ouders hoeven de schade niet te vergoeden als zij het gedrag van Thomas niet hebben zien aankomen.

De ouders van Thomas waren in dit geval niet aanwezig,  en hadden dus ook niets kunnen doen om te voorkomen dat Thomas Davy een harde duw zou geven. Ze hoeven de schade daarom niet te vergoeden.

16 jaar en ouder
Maar wat als Thomas 16 jaar of ouder was? Dan had Thomas zelf de schade moeten betalen. Zijn ouders zijn alleen aansprakelijk als zij zelf ook iets onrechtmatigs hebben gedaan. Daar is in dit geval geen sprake van.

Ander voorbeeld:
Ouders weten dat hun kind op een onverzekerde brommer rijdt. Vervolgens veroorzaakt het kind een ongeluk. De ouders hadden hun kind niet op een onverzekerde brommer mogen laten rijden. In dit geval zijn de ouders ook verplicht om de schade te betalen.

Het is goed om te beseffen dat in de meeste gevallen de kinderen zijn meeverzekerd op de polis van hun ouders. De schade wordt dan vergoed door de verzekeraar van de ouders.

Vragen?
Heb jij vragen over de aansprakelijkheid van kinderen of hun ouders? Laat het mij weten.