a

menu

a

menu

Overlijdensschade

Helaas gebeurt het ook regelmatig dat iemand door de schuld van een ander overlijdt. Denk daarbij aan een overlijden als gevolg van een verkeersongeluk, een bedrijfsongeluk of een medische fout.

Een overlijden brengt op de eerste plaats heel veel verdriet met zich mee. Maar een overlijden kan ook allerlei financiële gevolgen hebben. Degene die verantwoordelijk is voor het overlijden moet deze overlijdensschade vergoeden. In de meeste gevallen is dit een verzekeringskwestie, zodat de schade wordt vergoed door de verzekeraar van de verantwoordelijke.

Niet alle schadeposten worden bij overlijdensschade vergoed. Als de aansprakelijkheid vaststaat dan worden de volgende schadeposten vergoed.

Begrafeniskosten

De begrafeniskosten die niet zijn vergoed door een uitvaartverzekering, moeten worden vergoed door de aansprakelijke partij.

Gederfd levensonderhoud

Schade door gederfd levensonderhoud komt slechts voor vergoeding in aanmerking als de overledene volledig of gedeeltelijk voorzag in het levensonderhoud van (een van) de nabestaanden.

Affectieschade

Sinds 1 januari 2019 kunnen nabestaanden en naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel een vergoeding krijgen voor het leed en de pijn die zij ervaren als gevolg van de gebeurtenis. Deze vorm van smartengeld heet affectieschade.

Wat kan LEV Letselschade voor je betekenen?

Overlijdensschadezaken zijn anders dan letselschadezaken. Het is belangrijk om hiervoor iemand in te schakelen met de juiste kennis. Bij LEV Letselschade ben je op het goede adres.

Neem vrijblijvend contact met me op. Ik reageer snel en neem de tijd om naar jouw verhaal te luisteren. Vaak kan ik tijdens onze kennismaking al beoordelen wat ik voor je kan doen.

Benieuwd waar je recht op hebt? Neem contact op