a

menu

a

menu

Veelgestelde vragen

Alles wat je moet weten over letselschade

Heb je te maken met letselschade na een ongeval? Dat kan best lastig zijn. Met deze vragen leg ik je eenvoudig uit wat letselschade precies inhoudt, wanneer je een advocaat moet inschakelen en hoe het zit met de schadevergoeding. Zo weet je snel waar je aan toe bent en hoe je verder kunt.

1. Wat is letselschade en welke soorten zijn er?

Letselschade betekent dat je lichamelijke of geestelijke schade hebt opgelopen, bijvoorbeeld door een ongeluk of nalatigheid van een ander. Het kan variëren van fysieke verwondingen tot emotionele trauma’s en het kan het dagelijks leven van iemand behoorlijk beïnvloeden.

Welke soorten letselschade zijn er?

 1. Fysieke letselschade: denk aan verwondingen zoals botbreuken, kneuzingen, snijwonden en meer, veroorzaakt door een ongeluk;
 2. Psychische letselschade: emotionele trauma’s, angststoornissen of depressie als gevolg van een schokkende gebeurtenis;
 3. Materiële schade: verlies of beschadiging van eigendommen tijdens een ongeluk.

Het is belangrijk om te begrijpen dat elk geval uniek is. Bij letselschade is het van belang juridisch advies in te winnen om je rechten te beschermen en een rechtvaardige compensatie te ontvangen.

2. Wanneer moet ik een letselschade advocaat inschakelen?

Letselschade kan complex zijn en het inschakelen van een letselschade advocaat kan cruciaal zijn om je rechten te beschermen. Een aantal voorbeelden:

 • Ernstig letsel: als je ernstig gewond bent geraakt, dan loopt de schade al snel op. Een letselschade advocaat kan je helpen bij het verzamelen van bewijs en ervoor zorgen dat je een passende vergoeding ontvangt;
 • Langdurige of permanente gevolgen: Als het letsel langdurige of permanente gevolgen heeft voor je leven, zoals blijvende handicaps of langdurige revalidatie, is een advocaat essentieel om ervoor te zorgen dat je toekomstige behoeften worden gedekt;
 • Onduidelijke aansprakelijkheid: Als het onduidelijk is wie verantwoordelijk is voor het ongeval, kan een letselschade advocaat helpen bij het onderzoeken van de zaak, het vaststellen van aansprakelijkheid en het indienen van een claim tegen de juiste partij;
 • Verzekeringsproblemen: Als je problemen ondervindt bij het omgaan met verzekeringsmaatschappijen, zoals afwijzing van claims of ontoereikende aanbiedingen, kan een advocaat onderhandelen en zorgen voor een eerlijke vergoeding;
 • Geschillen over de schuldvraag: bij verkeersongevallen waar geschillen over schuld bestaan, is het inschakelen van een advocaat van onschatbare waarde om de situatie te analyseren en je belangen te vertegenwoordigen;
 • Procederen: Als de zaak ingewikkeld is en juridische procedures vereist, kan een letselschadeadvocaat je door het proces leiden en ervoor zorgen dat alle stappen correct worden gevolgd.

 

3. Hoe lang duurt een letselschadezaak gemiddeld?

Dit is een veelgestelde vraag, en hoewel er geen standaard antwoord is, kan ik wel factoren die de duur van een letselschadezaak kunnen beïnvloeden toelichten:

 1. Discussie over de aansprakelijkheid

Pas als de aansprakelijkheid vaststaat, bestaat er een recht op schadevergoeding. Als er discussie is over de aansprakelijkheid dan kan dat de duur van de zaak beïnvloeden. Het is soms zelfs nodig om hierover te procederen.

 1. De ernst van het letsel

Als er sprake is van letsel met een lange herstelduur of blijvende klachten/beperkingen dan heeft dit ook invloed op de duur van een letselschadezaak. In de meeste zaken kunnen we pas richting een afwikkeling als er sprake is van een ‘medische eindsituatie’. Dit betekent dat iemand is hersteld of dat er geen verbetering meer valt te verwachten. Bij blijvend letsel kan vaak na twee jaar worden gesproken van een ‘medische eindsituatie’.

 1. Discussies over het letsel en/of de hoogte van de schade

Er kunnen discussies ontstaan over de medische situatie en de hoogte van bepaalde schadeposten. Vaak moeten er dan externe deskundigen worden ingeschakeld, zoals bijvoorbeeld een onafhankelijk medisch deskundige of een arbeidsdeskundige. Dit kan dus veel tijd in beslag nemen.

 1. Bereidheid om te onderhandelen

Als er allerlei discussies spelen, dan kan je externe deskundigen inschakelen of de discussiepunten voorleggen aan de rechter. De partijen kunnen daarnaast met elkaar rond de tafel om te kijken of ze er met onderhandelen uit kunnen komen, mits ze hierl toe bereid zijn. Dit kan de duur van de zaak flink inkorten.

De meeste zaken die ik behandel, lopen zeker twee jaar, dit heeft vaak te maken met het wachten op een medische eindsituatie, zodat de toekomstige gevolgen goed in kaart kunnen worden gebracht.

4. Aan welke schadeposten kan ik denken bij letselschade?

Bij letselschade kunnen verschillende schadeposten ontstaan, zowel materiële als immateriële.

Hier zijn enkele voorbeelden van schadeposten waar je aan kunt denken:

 • Reiskosten: bijvoorbeeld voor ziekenhuisbezoeken,
 • Medische kosten: het gaat hier om de medische kosten die niet vergoed worden door jouw zorgverzekering. Bijvoorbeeld kosten van medicijnen of medische behandelingen,
 • Ziekenhuis- en revalidatiedaggeldvergoeding: als je een periode in het ziekenhuis of revalidatiecentrum hebt gelegen door jouw letsel, dan heb je recht op een bepaald bedrag per dag,
 • Verlies aan verdienvermogen: inkomen dat je misloopt door arbeidsongeschiktheid,
 • Hulp in het huishouden: hieronder vallen de kosten voor het inhuren van externe hulp, maar je hebt ook recht op een vergoeding als jouw aandeel wordt overgenomen door familie of vrienden,
 • Mantelzorg: als je hulp nodig hebt bij jouw dagelijkse verzorging,
 • Verlies van zelfwerkzaamheid: als je niet meer in staat bent om bepaalde klussen in en rondom jouw woning zelf uit te voeren, 
 • Aanpassingen aan de woning of een vervoermiddel: bij blijvend letsel zijn soms aanpassingen aan de woning of een vervoermiddel nodig,
 • Smartengeld: dit is een vergoeding voor immateriële schade, zoals pijn, leed en verminderde levensvreugde,
 • Juridische kosten: kosten die gemaakt worden voor het inschakelen van een letselschade advocaat. 

Dit zijn slechts een aantal voorbeelden. De exacte schadeposten kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het letsel en de situatie van jou als slachtoffer. Het is daarom belangrijk om zo veel mogelijk bewijs te verzamelen om de schadeposten te onderbouwen. 

5. Moet ik belasting betalen over een letselschadevergoeding?

Nee. De (voorschotten op de) schadevergoeding is netto. De verzekeraar gaat ervan uit dat de belastingdienst hierover geen belasting heft. De (voorschotten op de) schadevergoeding dien je niet op te geven in Box I als belastbaar inkomen. Het is namelijk geen inkomen. Op deze manier wordt voorkomen dat de belastingdienst ten onrechte een belastingaanslag over dit bedrag aan jou oplegt.

Bij de afwikkeling van je letselschadezaak moet je (of jouw belangenbehartiger) vragen om een belastinggarantie. Als de belastingdienst dan vragen gaat stellen, dan gaat de verzekeraar in overleg met de belastingdienst. Als de belastingdienst dan uiteindelijk toch een belastingaanslag inkomstenbelasting oplegt, dan wordt dit bedrag door de verzekeraar betaald. In de belastinggarantie staan altijd wel een aantal voorwaarden waar je je aan moet houden. Bijvoorbeeld dat je het gelijk aan de verzekeraar moet doorgeven als de belastingdienst vragen stelt.

Voor de vermogensrendementsheffing telt jouw schadevergoeding wel mee. In Box III van de aangifte inkomstenbelasting moet je jouw vermogen per 1 januari doorgeven. Als dit bedrag hoger is dan het bedrag van de vermogensvrijstelling, moet je daarover belasting betalen.