a

menu

a

menu

Een ongelukkige val met levenslange gevolgen

Als beveiliger weet je dat je in gevaarlijke situaties terecht kan komen. Maar dat Sven volledig arbeidsongeschikt zou raken na een avondje werken, had hij nooit verwacht.

Wat is er gebeurd?
Tijdens een feestavond vraagt Sven aan een bezoeker, die op het podium was gaan zitten, om daar vanaf te komen. De bezoeker is dronken en reageert niet op de vraag. De bezoeker wordt daarna door vrienden van het podium gehaald en naar buiten afgevoerd.

De dronken bezoeker komt opnieuw binnen en klimt nogmaals op het podium. Tot groot ongenoegen van de zangeres die daar staat te zingen. Sven vraagt de bezoeker tot drie keer toe om van het podium af te gaan. Dat doet hij niet en er ontstaat een worsteling tussen beiden. Hierdoor valt Sven van het podium en komt daarbij ongelukkig terecht.

Gevolgen?
Door de val breekt Sven zijn rug. Inmiddels zijn we jaren verder en staat vast dat Sven nooit meer zal herstellen. Hij woont (met zijn 52 jaar) weer bij zijn ouders, die alles voor hem regelen. Dat hij ooit weer zelfstandig kan wonen, is uitgesloten.

Naar de rechter…
Sven heeft zijn werkgever aansprakelijk gesteld. Dat Sven schade heeft geleden, tijdens het werk, staat vast. Het is aan het beveiligingsbedrijf om aan te tonen dat zij er alles aan heeft gedaan om dit ongeluk te voorkomen. De werkgever heeft dit niet aangetoond, maar toch wijst de verzekeraar van de werkgever de aansprakelijkheid af.

Daarom hebben we de zaak voorgelegd aan de rechter. De rechter heeft Sven in het gelijk gesteld. De verzekeraar van de werkgever moet de schade van Sven betalen.

Ga er niet zomaar vanuit dat een bepaald risico bij jouw vak hoort. In veel gevallen is de werkgever toch aansprakelijk voor jouw schade. Het is altijd de moeite waard om jouw zaak aan mij voor te leggen, zodat ik een eerste inschatting kan maken.