a

menu

a

menu

Aanrijding tussen een auto en een motor tijdens de file

Het verkeer kan soms een complex doolhof zijn, vooral wanneer motorrijders tussen auto’s door manoeuvreren in files. Wat gebeurt er als een auto besluit van rijbaan te wisselen, en een aanrijding veroorzaakt met een motorrijder die tussen de auto’s doorrijdt?

Verkeersregels en gedrag
Voor zowel automobilisten als motorrijders geldt natuurlijk dat ze op moeten letten in het verkeer en dat ze rekening moeten houden met het gedrag van andere weggebruikers.

Als automobilist mag je van rijbaan wisselen en voor het wordt van motorrijders gedoogd dat ze bij een file tussen de auto’s door rijden. Een automobilist moet bij het wisselen van rijbaan zijn dode hoek controleren en zijn richting aangeven. Verder moet de automobilist het overige verkeer voorrang verlenen. Een motorrijder moet zijn snelheid aanpassen. Als de automobilisten stilstaan of stapvoets rijden, dan is het niet de bedoeling dat een motorrijder met 100 km per uur tussen de auto’s doorrijdt. Het snelheidsverschil tussen de automobilisten en de motorrijder mag niet meer dan 20 km per uur zijn.

Toch gebeurt het nog met enige regelmaat dat een automobilist en een motorrijder tijdens een file met elkaar in aanrijding komen. De automobilist ziet de motorrijder over het hoofd, of schat de gereden snelheid niet goed in en de motorrijder ziet te laat dat de automobilist van rijbaan wisselt.

Wie is dan aansprakelijk?
Dit hangt echt af van de omstandigheden van het geval. Als de motorrijder zich aan de regels heeft gehouden, dan zal de aansprakelijkheid grotendeels bij de automobilist liggen. Juist omdat de automobilist bij het wisselen van rijstrook alle andere weggebruikers voorrang moet verlenen. Indien de motorrijder zelf ook fouten heeft gemaakt, doordat hij bijvoorbeeld met een te hoge snelheid reed, zal er sprake zijn van een gedeelde aansprakelijkheid. 

Vragen?
Ben je betrokken geweest bij een verkeersongeval en wil je weten hoe het met de aansprakelijkheid zit? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.